Religious statues > Saints female

Religious statues saints female - Saint Agnes

Religious statues saints female - Saint Anne

Religious statues saints female - Saint Barbara

Religious statues saints female - Saint Bernadette Soubirous

Religious statues saints female - Saint Catherine of Siena

Religious statues saints female - Saint Cecilia


Religious statues saints female - Saint Clare of Assisi

Religious statues saints female - Saint Faustina Kowalska

Religious statues saints female - Saint Helena

Religious statues saints female - Saint Lucy

Religious statues saints female - Saint Maria Goretti

Religious statues saints female - Saint Mother Teresa of Calcutta


Religious statues saints female - Saint Patricia of Naples

Religious statues saints female - Saint Philomena

Religious statues saints female - Saint Rita of Cascia

Religious statues saints female - Saint Rosalia

Religious statues saints female - Saint Teresa of Avila

Religious statues saints female - Saint Therese of Lisieux